1. Bendrosios nuostatos

1. 1. UAB Fridmis (toliau Pardavėjas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti bendrovė, juridinio asmens kodas 124922151, PVM mokėtojo kodas LT100011970213, buveinės adresas Vytenio g. 10-87, LT-03112 Vilnius, tel. +370 (5) 233 01 75, el. paštas: info@fridmis.lt. Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre.
1. 2. Naršydami Svetainėje ar naudodamiesi mūsų Paslaugomis, Jūs, kaip mūsų svetainės vartotojas ar mūsų klientas sutinkate su šių taisyklių nuostatomis ir patvirtinate, kad perskaitėte ir supratote visas taisyklėse pateiktas sąlygas ir įsipareigojate jų laikytis.
1. 3. Laikas nuo laiko taisyklės ir sąlygos gali keistis. Pakeistos sąlygos bus paskelbtos mūsų puslapyje. Visi atlikti pakeitimai įsigalioja iškarto po pakeitimo. Jūsų naudojimasis paslaugomis po paskelbimo apie, bet kokius sąlygų pasikeitimus reiškia jų priėmimą. Jei atsiradus pakeitimams liksite mūsų platformos nariu, laikysime, jog primate mūsų pakeitimus kaip susitarimo dalį.
1. 4.  Šias sąlygas reguliuoja Lietuvos Respublikos įstatymai,  Jūs sutikdami patvirtinate, kad visi ginčai, susiję su svetainės naudojimu būtų sprendžiami pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Pardavėjas laikosi šios sutarties galiojančiais įstatymais. Jeigu bus nustatyta, kad šios sutarties viena iš nuostatų neatitinka galiojančių įstatymų, ji bus pakeista, o likusios apimties sutartis galios toliau.
1. 5. Jei tarp šių sąlygų ir taisyklių naudojimo ir Paslaugos teikėjo pardavimo sąlygų ir taisyklių nustatytų trečiųjų šalių, kurie teikia savo paslaugas Svetainėje yra prieštaravimų, taikoma pastaroji.

2. Sąvokos

Šios svetainės naudojimo sąlygose ir taisyklėse vartojami terminai turi tokias reikšmes:
Svetainė – Elektroninė parduotuvė https://www.fridmis.lt;
Pirkėjas – Yra fizinis ar juridinis asmuo, svetainės vartotojas ar mūsų klientas ketinantis įsigyti paslaugą Svetainėje;
Pardavėjas – Paslaugų prekybą organizuojantis ir vykdantis kelionių organizatorius UAB Fridmis;
Paslaugos – Svetainėje siūlomos su kelionėmis susijusios paslaugos, tokios kaip turistinių paketų pardavimas, autobusų ir lėktuvo bilietų rezervavimas ir pardavimas, viešbučių rezervavimas ir tarpininkavimas, vizų ir draudimo tarpininkavimas bei kitos su kelionėmis susijusios paslaugos, kurios gali būti reguliariai atnaujinamos, papildomos arba keičiamos Svetainėje. Pardavėjas yra tik paslaugų pardavėjas, todėl neatsako už bendrovių, vykdančių pirkėjo įsigytus skrydžius, nuostatus ar už perkamų paslaugų vykdymą;
Partneriai – Yra laikomi tokie juridiniai asmenys, su kuriais Pardavėjas bendradarbiauja teikdamas Paslaugas Svetainėje.

3. Svetainės paslaugos

3. 1. Svetainė suteikia Pirkėjams galimybę naudotis Svetainės turiniu, leidžiančiu Pirkėjams pateikti užklausas apie paslaugų teikėjų kelionių paslaugas (lėktuvų bilietai, apgyvendinimas, transporto nuoma, kelionių draudimas, vizos, kelionių paketai ir kitas paslaugas), taip pat apie kitas paslaugas. Patikrinti kokios yra laisvos vietos, užsakyti ir sumokėti už kelionių paslaugas bei gauti užsakymo patvirtinimą. Bendrąją informaciją apie paslaugas, taip pat galima rasti Svetainėje.
3. 2. Suteikimas Pirkėjui naudotis Svetainėje esančia prieiga prie Pardavėjų kelionių paslaugų nereiškia, kad Pardavėjas atsako už Pardavėjų kelionių paslaugas ar paslaugų kokybę bei visą iki sutarties sudarymo vykdytą korespondenciją, taip pat, Pardavėjų paslaugos pardavimo įsipareigojimus, tačiau Pirkėjas turi teisę pateikti skundus Paslaugų teikėjams per Svetainę, kurie bus perduoti Pardavėjams ir bus imtasi visų priemonių išspręsti šiuos skundus.
3. 3. Šioje Svetainėje sudarytos galimybės įsigyti kelionių paslaugas pagal jų pardavimo sąlygas ir taisykles. Kainos ir laisvų vietų pasirinkimo galimybės nuolat keičiasi, nes jos priklauso nuo kelionių paslaugų pasiūlos ir paklausos.

3. 4. Bet kokie Pirkėjo atlikti  ir apmokėti kelionių ar kitų paslaugų užsakymai reiškia Pirkėjo ketinimą pirkti pasirinktas kelionių paslaugas iš Paslaugų teikėjo. Pirkėjo užsakymas saugomas Svetainėje elektroniniu būdu keturiolika (14) dienų ir siunčiamas el. paštu Pirkėjui iš Svetainės pagal Pirkėjo pageidavimą. Jei Paslaugų teikėjas patvirtina Pirkėjo užsakymą, Paslaugų teikėjas ar Svetainė atitinkamai siunčia užsakymo patvirtinimą Pirkėjui el. paštu. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo dėl atitinkamų kelionės paslaugų yra laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pardavėjas patvirtina Pirkėjo užsakymą ir kai Pirkėjas apmoką užsakymą pagal nustatytą tvarką.
3.5. Sutartis nesudaroma, jei Pardavėjas nepatvirtina Pirkėjo užsakymo. Tuomet grąžinama sumokėta suma Pirkėjui.

4. Svetainės naudojimas

4. 1. Užsakyti kelionių paslaugas bei teisėtai jas rezervuoti per šią svetainę gali tik suaugęs asmuo, galintis teisiškai sudaryti sutartį, t.y. asmuo, kuriam yra ne mažiau kaip 18 metų ir Pirkėjų atstovai, kurie yra juridiniai asmenys. Asmuo, kuris užsako kelionių paslaugas ar jas rezervuoja šioje Svetainėje, laikomas atsakingu už pasekmes, jei asmuo neatitinka minėtų reikalavimų, ir kurio banko sąskaita ar kredito kortelės buvo naudojamos apmokėjimui už minėtus įsigijimus.
4. 2. Pirkėjas atlieka visus įsigijimus sutikdamas su šiomis sąlygomis ir taisyklėmis bei šioje Svetainėje teikiamą instrukciją. Atlikdamas visus užsakymus, Pirkėjas kruopščiai patikrina, kad visa užsakymo metu pateikta informacija yra tiksli ir teisinga ir prisiima atsakomybę už užsakyme pateiktus duomenis. Taip pat priima riziką už galimą žalą, atsiradusią dėl, bet kokių jų pačių padarytų klaidų. Visi Pirkėjo įvesti duomenys rodomi Svetainėje, tam, kad būtų galima nustatyti ir ištaisyti visas klaidas prieš užsakant ar apmokant kelionių paslaugas šioje Svetainėje.
4. 3. Svetainė turi teisę nevykdyti Pirkėjo pateikto užsakymo, jei Pirkėjas nesilaiko sąlygų ir taisyklių bei šioje Svetainėje naudojamos instrukcijos, nesumokėjo už užsakymą arba jei atliekant įsigijimą nepakanka lėšų Pirkėjo kredito kortelėje sumokėti už paslaugų užsakymą ir už aptarnavimo mokestį, kurį taip pat privaloma sumokėti.
4. 4. Svetainė siunčia užsakymo patvirtinimą nurodytu elektroninio pašto adresu Pirkėjui. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Svetainę, jei apmokėjus už kelionės paslaugas jo elektroninio pašto adresu nebuvo atsiųstas užsakymo patvirtinimas protingo laiko ribose.
4. 5. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Svetainę apie klaidas, neatitikimus arba trūkumus, kurie trukdo naudotis šia Svetaine.
4. 6. Pirkėjas nedelsdamas patikrina savo vardą ir pavardę, maršrutą, datas ir kitus svarbius duomenis iš karto gavęs užsakymo patvirtinimą ir įsitikina, kad jie yra teisingi bei atitinka rezervacijoje nurodytą informaciją. Svarbu patikrinti, ar Pirkėjo vardas ir pavardė, nurodyti užsakyme ir užsakymo patvirtinime atitinka, Pirkėjo vardą ir pavardę kelionės dokumente. Svetainė pašalina technines klaidas, atsiradusias dėl jos arba Pardavėjo veikos, kai dokumentai yra išrašomi. Vėliau klaidas pašalinti, pakeisti iš dalies arba panaikinti bus neįmanoma arba leidžiama tik už papildomą mokestį.
4. 7. Naudodamasis Svetaine, Pirkėjas privalo:
4. 7. 1. garantuoti, kad visa jų pateikta informaciją šioje Svetaine yra teisinga;
4. 7. 2. nesiųsti nei jokios nelegalios ar kitaip draudžiamos informacijos per šią Svetainę;
4. 7. 3. neatlikti šioje Svetainės apgaulingų ar fiktyvių įsigijimų bei sukčiavimų;
4. 7. 4. nesiųsti per šią Svetainę dokumentų, kuriuose yra virusų ir kitų kompiuterinių programų ar dokumentų, kurie gali sutrikdyti, sugadinti ar kitaip pakenkti normaliam Svetainės darbui, ir kurie gali būti išsaugoti kitų Pirkėjų kompiuteriuose, ir tokiu būdu, naudojantis šia Svetaine gali sutrikdyti, sugadinti ar kitaip pakenkti normaliam kompiuterių darbui.
4. 7. 5. nekeisti, nekopijuoti, nepersiųsti, neparduoti ar neatgaminti Svetainės ar jos turinio ir nenaudoti jo, bet kuriuo kitu draudžiamu būdu.

5. Informacija pateikiama Svetainėje

5. 1 Svetainė siekia užtikrinti, kad Svetainėje naudojama informacija apie Pardavėjo pardavimo sąlygas ir taisykles (įskaitant, bet neapsiribojant, kelionių paslaugų kainų ir kelionių paslaugų, datų ar kitų duomenų) būtų be klaidų ir trūkumų. Svetainė garantuoja, kad informacija naudojama Svetainėje atitinka Pardavėjo pateiktą Svetainėje informaciją, bet negarantuoja, kad pateikta informacija yra teisinga. Svetainė sieks nedelsiant pašalinti pasitaikiusias, bet kokias klaidas ar trūkumus.

6. Pardavėjo pardavimo sąlygos ir taisyklės

6. 1. Pardavėjo pardavimo sąlygos ir taisyklės, kelionių organizatorių kelionių paketų sąlygos ir taisyklės ir apgyvendinimo paslaugų sąlygos ir taisyklės įsigyjant paslaugą iš Pardavėjo galioja kartu su šiomis Svetainės sąlygomis ir taisyklėmis. Pardavėjo pardavimo sąlygos ir taisyklės gali apimti nuostatas, kurios susijusios su mokėjimo terminais, atsakomybe, rezervacijų/sutarčių anuliavimu ir pakeitimais bei kompensacijų išmokėjimais ir apribojimais.
6. 2. Pirkėjas privalo laikytis nustatytų Pardavėjo pardavimo sąlygų ir taisyklių. Nesilaikant Pardavėjo sąlygų ir taisyklių Jūs rizikuojate, kad gali būti anuliuotas Jūsų užsakymas arba, norėdami tęsti savo kelionę, Jūs galite patirti nenumatytų papildomų išlaidų.
6. 2. Jei Pardavėjo pardavimo sąlygos ir taisyklės leidžia Pirkėjui atšaukti arba pakeisti užsisakytą ar nupirktą kelionių paslaugą, Pirkėjas privalo apie tai pranešti Pardavėjui pagal pastarojo nustatytus reikalavimus tuo atveju, kai Pirkėjas pasinaudoja šia teise. Pardavėjas gali būti informuojamas per Svetainę, nebent tai prieštarauja nustatytiems atitinkamo Pardavėjo reikalavimams.

7. Apmokėjimo terminai ir aptarnavimo mokesčiai

7. 1. Pirkėjas privalo sumokėti visą kelionių paslaugų užsakymo kainą užsakydamas kelionių paslaugas per šią Svetainę. Pirkėjas sumoka kelionių paslaugos kainą pasinaudodamas internetine bankininkyste arba kreditine kortele Svetainėje , o Svetainė perduoda Pirkėjo sumokėtą mokestį Pardavėjui.
7. 2. Pirkėjas privalo laikytis Svetainėje nurodytų instrukcijų mokant už kelionių paslaugas.
7. 3. Svetainė ir Pardavėjai neprivalo išduoti užsakymo patvirtinimų, kelionės čekių ar kitų dokumentų Pirkėjui kol nėra pilnai apmokėta visa suma už užsakytas kelionių paslaugas. Pirkėjas taip pat yra atsakingas ir už kelionių paslaugų sutartą mokėjimo kainą tuo atveju, jei užsakymo patvirtinimas buvo atsiųstas anksčiau negu buvo pilnai apmokėta visa suma už užsakytas kelionių paslaugas.
7. 4. Prieš kiekvieną šioje Svetainėje atitinkamai atliekamą įsigijimą yra išskiriama atskira eilutė, kurioje nurodoma Paslaugos įkainio suma, mokama už kiekvieną įsigijimą bei mokėjimo būdas (pvz., Pardavėjo kelionių paslauga). Aptarnavimo mokestis už paslaugą nėra grąžinamas, jei Užsakymas yra anuliuojamas, Pardavėjo kelionių paslauga nenupirkta arba kelionių paslauga iš dalies arba visiškai nepanaudota.

8. Skundai, Pretenzijos pateikimas ir sprendimas

8.1. Pardavėjas turi būti nedelsiant informuotas, jei Pirkėjas mano, kad kelionių paslaugos neatitinka Pardavėjo nustatytų sąlygų ir taisyklių. Jei nerandama sprendimo, dėl konkretaus atvejo, per septynias (7) dienas turi būti pateiktas raštiškas skundas iki kelionių pardavimo pabaigos, bet ne vėliau kaip per keturiolika (14) dienų sužinojus apie konkretų atvejį. Raštiškas skundas skirtas Pardavėjui turi būti suformuotas ir pateiktas nurodytu Pardavėjo arba svetainės pašto ar elektroninio pašto adresu. Kartu su skundu turi būti pateikti įrodymai, kad kelionių paslauga neatitinka Pardavėjo nustatytų sąlygų ir taisyklių bei dokumentai, įrodantys patirtas papildomas išlaidas ir nuostolius. Jei skundai iki nustatyto termino nebuvo pateikti, traktuojama, kad jie jau nebegalioja.

9. Privatumo politika

9. 1. Svetainė neatskleidžia Pirkėjo asmens duomenų, kuriuos jis deklaruoja naudodamasis šia Svetaine, išskyrus tuos atvejus, kai Pirkėjas sutinka pats paviešinti savo duomenis, arba duomenų atskleidimas yra būtinas teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.
9. 2. Pirkėjas patvirtina ir supranta, kad naudojimasis šia Svetaine ir atitinkamų įsigijimų atlikimas reikalauja perteikti Pirkėjo duomenis įgaliotoms trečiosioms šalims Lietuvoje ir užsienyje. Jei Pirkėjas atlieka įsigijimą, kurio komunikacijai yra reikalingi Pirkėjo duomenys (įskaitant, bet neapsiribojant, jų asmens identifikavimo kodu arba informacijos apie mokėjimo priemones) įgaliotoms trečiosioms šalims (įskaitant, bet neapsiribojant, Pardavėjais ar kitais Svetainės partneriais, kurie užsiima specialių kelionių paradavimų arba apmokėjimo už kelionių paslaugas tiekimu arba išduoda atitinkamus dokumentus), Pirkėjas sutinka, kad jų asmens duomenys būtų perduoti siekiant įsigyti pageidaujamą kelionių paslaugą.

10. Baigiamosios nuostatos

10. 1. Svetainė turi teisę keisti Naudojimo sąlygas ir taisykles vienašališkai ir be įspėjimo. Bet kokie Naudojimo sąlygų ir taisyklių pakeitimai įsigalioja tą pačią dieną, kai jie yra paskelbiami šioje Svetainėje, nebent būtų nurodyta kitaip.
10. 2. Teisiniams santykiams tarp Pirkėjo ir Svetainės aiškintis taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai;
10. 3.  Tarp Pirkėjo ir Pardavėjo galioja šalyje nustatyti teisės aktai taikomi teisiniams santykiams ir tarptautinės teisės nuostatos, kurios taikomos tarpvalstybinėms kelionių paslaugoms.