vizos į Kazachstaną
Trumpalaikiam buvimui (iki 30 kalendorinių dienų) Kazachstano Respublikoje Lietuvos Respublikos piliečiams vizos nereikia.